Trọng Vĩnh và Phong Lưu - Công ty TNHH Đông Dược An Triệu.
Tiết mục dự thi: Điệu nhảy Showdance Chachacha - Bebop mang tên Trái tim nhân ái