Doanh nhân Vũ Trọng Vĩnh - TGĐ công ty TNHH Đông dược An Triệu nhận danh hiệu Top 20 doanh nhân và Thương hiệu xuất sắc 2015